Sikringspolitik

Fra holdning til løsning…..

 

Virksomheder kontaktes hyppigt af leverandører af såvel førstehjælpsudstyr samt førstehjælpskurser og præsenteres for et utal af forskellige muligheder for køb/leje af førstehjælpsudstyr og afholdelse af førstehjælpskurser.

I RescueTekniq tilbyder vi, sammen med den ansvarlige for virksomheden, at udarbejde en specifik virksomhedspolitik på området.

En politik som tager afsæt i  eventuel lovgivning og samtidig afspejler virksomhedens holdninger og ønsker til "sikring ved persontilskadekomst på virksomheden".

Udarbejdelse af en specifik politik på området kan begrænses til blot dette, men vi bistår ligeledes gerne med, at integrere den udarbejdede politik på arbejdspladsen, herunder:

  • Sikre information om politik til medarbejdere, evt. kunder/gæster der færdes på og omkring virksomheden
  • Rådgive om placering af førstehjælpsudstyr og krav til indhold
  • Levere og implementer førstehjælpsudstyr
  • Implementere og levere førstehjælpsundervisning for hele/dele af virksomhed
  • Sikre effektiv vedligeholdelse af politik i form af IT-baseret styringsværktøj

Kontakt os på telefon nr. 48 15 28 79 - eller på info@rescuetekniq.dk - for en yderligere dialog omkring etablering af en politik for persontilskadekomst på virksomheden.