Download af Redningsdata

Download af Redningsdata

Når en PowerHeart-AED/hjertestarter har været anvendt under en redning lagres data i AED/hjertestarteren. Disse informationer er af stor betydning for den lægelige efterbehandling.

Det er derfor vigtigt, at disse informationer efterfølgende sendes til den ansvarlige efterbehandler/læge.

Informationer kan udlæses ved at indlæse den - på erhvervelsestidspunktet - medsendte CD på en PC, og derefter tilslutte PC'en til AED/hjertestarteren via det særlige kabel der blev leveret med AED/hjertestarteren.

Er CD'en bortkommet, kan programmet downloades ved at klikke hér.

Kan I ikke finde kablet, der skal sluttes til hjertestarteren, bedes i kontakte RescueTeknik på telefon nr. +45 48 15 28 79 alternativt på mail info@heart2start.dk .

Indberetning af Redningsdata

Alle vore kunder, der er direkte betjent af RescueTekniq, har via virksomhedens AED-/hjertestarteransvarlige endvidere adgang til hjemmesiden www.rescueinfo.dk via et personligt brugernavn og password. På denne side er der mulighed for at rapportere, at AED/hjertestarteren har været anvendt i en redningssituation.

Vi anbefaler, at alle vore kunder indrapporterer anvendelsen af AED/hjertestarteren i redningssituationer.